Index Diachronica: involving /[+same POA]/

7 results to /[+same POA]/   2 results with context involving /[+same POA]/   

N[+same POA] O[+same POA] S[+same POA] plain

to /[+same POA]/

7 matches

15 Eskimo-Aleut15.2.5 Proto-Eskimo to Kuskokwim Yup’ikF[+voice] → S[+same POA] / l̥_
30 Niger-Congo30.1.1.1 Proto-Bantu to SebirwaNC → N[+same POA]C / #_ (in verbs)
41 Trans-New Guinea41.5.1.1 Proto-Gorokan to AsaroN → N[+ same POA] / _S
41.5.2.1 Proto-Kainantu to AuyanaN → [+ same POA] / _C
41.5.2.3 Proto-Kainantu to GadsupN → [+ same POA] / _C
44 Vasconic44.1 Proto-Vasconic to AquitanianN → [+ same POA] / _S
44.2 Proto-Basque to BasqueN → [+ same POA] / _C

with context involving /[+same POA]/

2 matches

17 Indo-European17.7.3.1.1 Old Norse to Early IcelandicS → ∅ / N[+ same POA]_S
35 Salishan35.2.2 Proto-Interior Salish to Thompson Nasal-to-Vowel ShiftsN[- glottalized] → e / _O[+ same POA] “‘in primary forms’”