Index Diachronica: involving /χʼ/

χʷʼ plain

to /χʼ/

1 match

29 Na-Dene29.2 Proto-Na-Dene to Tlingitqʼ qʷʼ → χ(ʷ)ʼ {χʼ,q(ʷ)ʼ}