Index Diachronica: involving /eːo/

from /eːo/

5 matches

17 Indo-European17.7.2.1.2 Old English to Kentish Middle Englisheɑ eːɑ eo eːo → ɑ ɛː e eː
17.7.2.1.3 Old English to Midlands Middle Englisheɑ eːɑ eo eːo → ɑ ɛː e eː
17.7.2.1.8 Old English to Northern Middle Englisheɑ eːɑ eo eːo → ɑ ɛː e eː
17.7.2.1.10 Old English to Scotsæː(ɑ) eː(o) → ɛ iː
17.7.2.1.12 Old English to Southern Middle Englisheɑ eːɑ eo eːo → ɑ ɛː e eː