Index Diachronica: involving /eːu/

2 results from /eːu/   3 results to /eːu/   

plain eːuː

from /eːu/

2 matches

17 Indo-European17.7.3 Common Germanic to Proto-Norse{æ,e}ːuː {æ,e}ːiː → eu ai
17.11 Proto-Indo-European to Proto-Slavic{a(ː)u,o(ː)u} e(ː)u → u ju

to /eːu/

3 matches

17 Indo-European17.7.3.1 Proto-Norse to Old Norsee(ː){B,i(ː)} → e(ː)u / {v,w}_
38 Tai-Kadai38.1.1.3.1 Central Tai to Lungchow{uəi,uai} iau → uːi eːu
38.1.1.4.2 North Tai to Po-Aiuəi uai iau → iː oːi eːu