Index Diachronica: involving /iəu/

plain i̯əu

from /iəu/

4 matches

38 Tai-Kadai38.1.1.3.1 Central Tai to Lungchowu̯əi uəi uai i̯əu iau → oːi uːi uːiau oːu
i̯əu → au
38.1.1.4.2 North Tai to Po-Aii̯əu → uː
46 Vowel Shifts46.11 Middle Chinese to Cantonese Vowel Shift (“The Inner-Outer Flip”)iəu → au