Index Diachronica: involving /iau/

2 results from /iau/   3 results to /iau/   

uiau

from /iau/

2 matches

38 Tai-Kadai38.1.1.3.1 Central Tai to Lungchow{uəi,uai} iau → uːi eːu
38.1.1.4.2 North Tai to Po-Aiuəi uai iau → iː oːi eːu

to /iau/

3 matches

36 Sino-Tibetan36.2 Sin Sukchu to Guānhuàjew → iau / else
aj jaj waj aw jaw → ai iai uai au iau
38 Tai-Kadai38.1.1.3.1 Central Tai to Lungchowu̯əi uəi uai i̯əu iau → oːi uːi uːiau oːu