Index Diachronica: involving /kxʼ/

from /kxʼ/

3 matches

20 Khoisan20.1.5 Proto-Khoe to Namats dz kxʼ → {ts,s} d ∅
20.1.8 Proto-Khoe to Tetits dz kxʼ → {ts~tsʰ,ts,s} z kʼ
20.1.9 Proto-Khoe to Tsʔixats dz kxʼ → {ts~tsʰ,ts,s} z kʼ