Index Diachronica: involving /ŏ/

to /ŏ/

3 matches

29 Na-Dene29.1.1.1.14 Proto-Athabaskan to Lower Koyukone a ɑ ʊ → a o ŏ ŭ
29.1.1.1.15 Proto-Athabaskan to Upper Koyukone a ɑ ʊ → a o ŏ ŭ
29.1.1.1.37 Proto-Athabaskan to Tanacrossɑ ə ʊ → {æ̆,ă} æ̆ ŏ