Index Diachronica: involving /ua/

19 results from /ua/   11 results to /ua/   

plain ua̯ u̯a

aua uai

from /ua/

19 matches

10 Austronesian10.3.2 Proto-Oceanic to Hiwu(C)V[+ high] u(C)e u(C)o u(C)a → {u,i}(C) u(C)ə e(C)ə {u,ɵ}(C)ə
10.3.11.1 Proto-Southern Vanuatu to Anejomua → ou
17 Indo-European17.10.1.1 Proto-Indo-Aryan to Central Middle Indo-Aryana{i,j}(a) a{u,w}(a) → e o
17.10.1.2 Proto-Indo-Aryan to Eastern Middle Indo-Aryana{i,j}(a) a{u,w}(a) → e o
17.10.1.3 Proto-Indo-Aryan to Northwestern Middle Indo-Aryana{i,j}(a) a{u,w}(a) → e o
17.10.1.4 Proto-Indo-Aryan to Western Middle Indo-Aryana{i,j}(a) a{u,w}(a) → e o
38 Tai-Kadai38.1.1.3.1 Central Tai to Lungchow{uɨ̯,ua̯,ue̯} → uː
u̯əi uəi uai i̯əu iau → oːi uːi uːiau oːu
{uəi,uai} iau → uːi eːu
38.1.1.4 Proto-Tai to North Tai{u̯ɔ,u̯a} → ua~uə
uɨ̯ ua̯ → ɨə uɔ̯ → ɨː ɔː
38.1.1.4.2 North Tai to Po-Aiua~uə → uː
ua~u@̯ → uː
uəi uai iau → iː oːi eːu
38.1.1.5.2 Southwest Tai to Lü{uɨ̯,ua̯,ue̯} {ɨa̯,ɨe̯} ie̯ → o ə e
38.1.1.5.3 Southwest Tai to Shan{uɨ̯,ua̯,ue̯} {ɨa̯,ɨe̯} ie̯ → o ə e
38.1.1.5.4 Southwest Tai to Siameseu̯a → aː
38.1.1.5.6 Southwest Tai to White Tai{uɨ̯,ua̯,ue̯} {ɨa̯,ɨe̯} ie̯ → o ə e
46 Vowel Shifts46.15 Proto-Japanese to Old Japanese Vowel Shift{u,ɨ}i {,a,i {ɨi,i{a,ə}} u{ɨ,a,ə} → wi e je wo

to /ua/

11 matches

8 Altaic8.1 Proto-Altaic to Proto-Japonic{a,e,o,æ} i u y ø → ə i ua {u,ə} {ə,u} / _Ce
17 Indo-European17.5.1 Proto-Indo-European to Old Irishoː → ua / _[anything], when stressed
18 Je-Tupı́-Carib18.4.2 Proto-Tupí-Guaraní to Cocamao → u(a) / ! o(C…)_(C…)#
36 Sino-Tibetan36.2 Sin Sukchu to Guānhuàwɔn ja wa → uɔn ia ua
waʔ → uaʔ
aj jaj waj aw jaw → ai iai uai au iau
wan → uan / else
aŋ jaŋ → uaŋ aŋ / C̣_
waŋ → uaŋ
38 Tai-Kadai38.1.1.4 Proto-Tai to North Tai{u̯ɔ,u̯a} → ua~uə
38.1.1.5.4 Southwest Tai to Siameseuəi → uai