Index Diachronica: involving /yi/

to /yi/

1 match

17 Indo-European17.12.1.1.3 Latin to Frenchou ɛu u uɛi → u œ y yi