Search examples

Sentences to Test Conlang Syntax in Lwaitel
54. Did the man leave?
  
Pikúni an pukáli naun kal.
[pi.ˈkʉ.ɲɨ ˈan pu.ˈkɜ.ʎe ˈnaon ˈkɜl]
pikúniq anprox pukálimale naum-engo-prox kal.away.